Sacaka Gold

  • Arge tabanlı birçok enzim ve proteini bünyesinde bulunduran, doğal, organik bir besleme ajanıdır.
  • Düşük dozda daha iyi verim aldıran, antigonistik etkiyi kıran, toprakta bekleyen elementleri şelatlayan, toprak mikroorganizma faaliyetlerini maksimum seviyeye çıkaran doğanın mucizevi moleküldür.
  • Bitkinin kendi bünyesindeki hormonları içeriğindeki aktif ara katalizör sayesinde maksimum düzeye çıkarır.
  • Entansif tarımdan dolayı yorulan toprakları canlandırır.
Garanti Edilen İçerik W/W
Toplam Organik Madde %10
Suda Çözünür Çinko (Zn) %0,5
Maksimum Klor (Cl) %0,02
pH 3,5-5,5

Sosyal Medya