SACAKA GOLD

Jel Fulvik Asit
  • Arge tabanlı brçok enzim ve proteini bünyesinde bulunduran, doğal, organik bir besleme ajanıdır.

  • Düşük dozda daha iyi verim aldıran, antigonistik etkiyi kıran, toprakta bekleyen elementleri şelatlayan, toprak mikroorganizma faaliyetlerini maksimum seviyeye çıkaran doğanın mucizevi moleküldür.

  • Bitkinin kendi bünyesindeki hormonları içeriğindeki aktif ara katalizör sayesinde maksimum düzeye çıkarır.

  • Entansif tarımdan dolayı yorulan toprakları canlandırır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                   W/W

Organik Madde

Toplam (Humik+Fulvik) Asit

Fulvik Asit

Su Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

Suda Çözünür Bor (B)

Suda Çözünür Kobalt (Co)

Suda Çözünür Bakır (Cu)

Suda Çözünür Demir (Fe)

Suda Çözünür Mangan (Mn)

Suda Çözünür Çinko (Zn)

pH

:%15

:%12

:%12

:%1

:%0,1

:%0,003

:%0,02

:%0,5

:%0,2

:%0,2

:2,6-4,6

SACAKA Serisi saf fulvik asit “doğanın mucizevi molekülü” olarak anılmaktadır, bunun sebebleri toprak ve bitki üzerindeki sayılamayacak kadar çok olumlu işlevinin yanısıra insan sağlığı üzerine de oldukça etkili olmasıdır.

  • Instagram - Beyaz Çember
  • Facebook - Beyaz Çember
  • Heyecan - Beyaz Çember
slider-01