Sacaka Dolphin

 • Balık gübresi, bitki yetiştirmek için müthiş bir üründür. Azot miktarı çok fazladır, mikroorganizmalar için harika bir besindir.
 • Çevreye ve doğal yaşama duyarlıdır.​​
 • Toprağın su tutma kapasitesini artırır.
 • Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır.
 • Doğal toprak yapısını iyileştirir.
 • Topraktaki Organik Madde miktarını arttırır.
 • Toprağa bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazandırmaktadır.
 • %100 organik, ekolojik ve non-toksiktir. Bu gübre ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz. Suyu, havayı ve toprağı kirletmez.
 • Bitkiye verilen organik balık gübresi içinde barındırdığı mevcut mikroorganizmalar ve balık hammaddesi kaynaklı bitki besin içerikleri ile birlikte sinerjik bir etki sağlayarak bitki büyümesini teşvik eder. Böylece ürüne dair verim ve kalite artışını sağlar.
 • Bitki öz sıvısı ile beslenen bitki zararlılarına karşı biyolojik mücadelede yer alan toprak mikroorganzimalarını aktive edici etkisi bulunmaktadır.
 • Bahçelerde çimen /ev bitkileri ve kompost yığınlarında kullanımı halinde zararlı böceklenmeyi engeller
 • Bitki köklerinde yer alan azot fiksatörü bakterilerle simbiyotik ilişki sağlayarak bitkinin kök yapısını düzenler. Ayrıca gübrede bulunan mikroorganizmalar bitki besin maddesi olarak adlandırılan kimyasal ve organomineral gübreler ile elde edilen ürün verimi ile ürün kaybını engellerken ürüne kalite sağlayarak artı değer sağlar.
 • Bitkide kök gelişimini hızlandırır. Yayılmayı arttırır. Kökün güçlü olmasını sağlar.
 • Toprak probiyotiini (Toprak florasını düzenleme) özelliğine sahiptir. Üretim prosesinde kullanılan mikroorganizmaların ürettikleri primer ve sekonder metabolitler aracılığı ile toprağın iyileştirilmesini(Toprakta kirlilik etkeni zirai ilaç, ağır metal gibi bileşiklerin giderilmesinde) ve bitkiye zararlı patojenlerle mücadeleyi mümkün kılar.
 • Önceki Dönemlerde Kullanılmış olan Kimyasal Gübrenin Bitki ve Toprak üstündeki etkilerini azaltır.
 • Bitkiler, doğrudan yağ ve protein gibi büyük besin moleküllerini kullanamazlar. Bu moleküller toprağa eklendiğinde, bakteriler onları sindirir Azot-fosfor ve Potasyum gibi küçük besin moleküllerine ve iz elementlerine dönüştürürler. Bu sayede bitkiler açığa çıkan molekülleri kullanabilirler.
 • Bitkileriniz için iyi bir besin, protein, amino asit ve yağ kaynağıdır.
 • İçeriğindeki bitki besin maddeleri ile makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır.
 • Tarım arazilerinde genellikle yeterli miktarda P ve K olmak üzere diğer küçük besinler de bulunur. Azot ise toprakta eksik olan ana maddedir.  Bitkilerin ise gübrede ihtiyaç duyduğu ana madde azot kaynağıdır. Bu arayışa en uygun cevabı da birinci öncelikli balık gübresi ile karşılayabilirler.
 • Bitkide direnç, hızlı büyüme ve gelişme ile doğu orantılı olarak üründe erken hasat sağlar.
 • Ürün veriminde, görünümünde ve tadında önemli fark sağlar.
Garanti Edilen İçerik W/W
Organik Madde % 15
Organik Karbon % 6
Toplam Azot (N) % 1
pH Aralığı % 3,5-5,5

Sosyal Medya