Sacaka

  • Arge tabanlı birçok enzim ve proteini bünyesinde bulunduran, doğal, organik bir besleme ajanıdır.
  • Düşük dozda daha iyi verim aldıran, antigonistik etkiyi kıran, toprakta bekleyen elementleri şelatlayan, toprak mikroorganizma faaliyetlerini maksimum seviyeye çıkaran doğanın mucizevi molekülüdür.
  • Bitkinin kendi bünyesindeki hormonları içeriğindeki aktif ara katalizör sayesinde maksimum düzeye çıkarır.
  • Entansif tarımdan dolayı yorulan toprakları canlandırır.
Garanti Edilen İçerik W/W
Toplam Organik Madde % 15
Organik Karbon % 7
Toplam Azot (N) % 1
pH Aralığı % 3,5-5,5

Sosyal Medya