Sacaka Micro Mix

SIVI FORMDA ORGANİK ASİT

Bünyesinde birçok organik asit bileşiği, alkoloidler ve mikro besin elementlerini fosfit formda bulunduran, nano partikül boyutu ile bitki tarafından kolay ve hızlı bir şekilde alınabilen sıvı organik menşeli gübredir. Organik şelatlı olması avantajı ile ksilem ve floemden kolaylıkla emilir. Topraktaki mikrobiyal faydalı bakterileri arttırır. Bitkileri abiyotik stres koşullarından kolaylıkla çıkarır ve uygulandığı dönemdeki olması gereken metabolik faaliyetlerine devam etmesini sağlar. Bitkinin kök ve saçak oluşumunu hızlandırır. İletim demetlerini açarak çiçeklenmeyi ve kardeşlenmeyi teşvik eder. Daha kaliteli, iri ve üniform meyveler oluşturur.

  • Fulvik asidin nano partikül boyutunda tamamen likit formudur.
  • Bünyesinde bir çok organik asit bileşiği alkoloidler ve içerisindeki mikro elementler fosfit formdadır.
  • Bitki fulvik asitle birlikte yaşamsal fonksiyonlarda çok önem arz eden mikro elementleri de hem şelatlı olmaları ayrıcada fulvik asit şelatının organik şelat olması avantaji ile ksilem ve floemden kolaylıkla emilir. 
  • Bitki abiyotik stres koşullarından kolaylıkla çıkar ve uygulandığı dönemdeki olması gereken metabolik faaliyetlerde bitkiye önemli ölçüde destek olmaktadır.
  • Birlikte verildiği diğer gübre veya preparatların bitki tarafından kolayca hidrolize edilmesini sağlamaktadır.
Garanti Edilen İçerik W/W
Organik Madde % 15
Organik Karbon % 6
Organik Azot (N) % 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 1
pH Aralığı 4,5 - 6,5

Sosyal Medya