Sacaka Micro Mix

  • Fulvik asidin nano partikül boyutunda tamamen likit formudur.
  • Bünyesinde bir çok organik asit bileşiği alkoloidler ve içerisindeki mikro elementler fosfit formdadır.
  • Bitki fulvik asitle birlikte yaşamsal fonksiyonlarda çok önem arz eden mikro elementleri de hem şelatlı olmaları ayrıcada fulvik asit şelatının organik şelat olması avantaji ile ksilem ve floemden kolaylıkla emilir. 
  • Bitki abiyotik stres koşullarından kolaylıkla çıkar ve uygulandığı dönemdeki olması gereken metabolik faaliyetlerde bitkiye önemli ölçüde destek olmaktadır.
  • Birlikte verildiği diğer gübre veya preparatların bitki tarafından kolayca hidrolize edilmesini sağlamaktadır.
Garanti Edilen İçerik W/W
Organik Madde %40
Toplam (Humik + Fulvik) Asit %35
Fulvik Asit %35
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %2
Suda Çözünür Bor (B) %0,5
Suda Çözünür Kobalt (Co) %0,003
Suda Çözünür Mangan (Mn) %0,5
Suda Çözünür Molibden (Mo) %0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn) %1
pH Aralığı 4,2 - 6,2

Sosyal Medya