Sacaka Sul

  • Sacaka Serisi grubunda yer alan özel AR-GE tabanlı süspanse formunda bir üründür.
  • Toprak pH’ının düzenlenmesinde etkili bir üründür. 
  • Toprağın tuzluluğunu azaltır ve oluşumunu önler. 
  • Ürünün Ph’ı nötr seviyede olduğundan üsten ve alttan rahatlıkla kullanılabilir.
  • Yüksek formda Makro Besin Elementidir.
  • Sacaka özütünün’ de etkisi ile biotin, hormon ve enzimlerin maksimum seviyede sentezlenmesini sağlar.
Garanti Edilen İçerik W/W
Organik Madde %15
Toplam Azot (N) %15
Üre Azotu (NH- N) %15
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) %80
Suda Çözünür Bakır (Cu)  %0.2
Maksimum Klor (CI) %0.1
pH Aralığı 7 - 7,5

Sosyal Medya