Sacaka Sul

Yeterli kükürt olmadan bitkiler azot ve diğer besin maddelerini tam potansiyellerine ulaşmak için verimli bir şekilde kullanamazlar. Kükürt normal ve sağlıklı büyüme için bitkilerin ihtiyaç duyduğu üç ikincil besinden biridir. Toprak pH'sı bitki besin elementlerinin ayrışma olayları ile serbest hale geçmesine, çözünürlüklerine ve iyon tutucular tarafından tutularak depolanmasını etkiler.

SACAKA serisi grubunda yer alan SACAKA SUL özel Ar-Ge tabanlı süspanse (SC) formda bir üründür. İçeriğindeki yüksek organik madde, süspanse kükürt ve azot ile bitkilerin makro besin element ihtiyacını karşılar. Bağlı bulunan elementlerin bitki tarafından alınmasını sağlar.

Sacaka özütünün de etkisi ile biotin, hormon ve enzimlerin maksimum seviyede sentezlenmesini sağlar.

Ürünün pH’sı nötr seviyede olduğundan yaprak ve toprak kullanımı için uygundur.

Garanti Edilen İçerik W/W
Organik Madde % 15
Toplam Azot (N) % 15
Üre Azotu (NH- N) % 15
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) % 80
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) % 0.4
Suda Çözünür Bakır (Cu)  % 0.2
Maksimum Klor (CI) % 0.1
pH Aralığı 5,5 - 7,5

Sosyal Medya