Fulvik Asit Nedir?

Fulvik asitler tüm pH koşullarında çözünebilen bileşiklerdir. Dolayısıyla hem alkali hem de asidik ortamlarda ekstrakte edilebilirler. Fulvik asitler humik asitlerde olduğu gibi aromatik, doymamış yapılar ve karboksil-karbonil karbonlar gibi yapısal benzerliklere sahiptir. Fakat onlar tamamen farklı bileşiklerdir. Humik asitlerle karşılaştırıldıklarında daha yüksek karboksilik ve fenolik gruplar içerir. Hidrojenin oranı karbon oranından (H/C), oksijenin oranı karbon oranından (O/C) daha fazladır. Fulvik asitler asidik şartlarda ya da diavelent metallerin düşük konsantrasyonlarında çökmezler. Bununla beraber, mineral topraklardaki fulvik asitler inorganik kolloidler ve hidrofobik humik asitlerce tutulur.

Fulvik asitler metal iyonlarını organik forma dönüştürerek kökler tarafından kolay ve düzenli özümsenmesini, dolayısıyla bitkilerin daha sağlıklı, güçlü ve dış etkilere dayanıklı olmasını, meyvelerin daha iri ve eşit büyüklükte, canlı renkte ve olgun olmasını sağlar. 

Fulvik asitler bitkide kök gelişimini arttırarak mineral alımını hızlandırır. Dolayısıyla bitki daha gelişmiş, büyük bir gövdeye sahip olur, meyve sayısı ve olgunluğu artar. Bunun yanında bitkilerde kök çürümesine neden olan Fusarium spp. bakterisine karşı da etkilidir. Topraktaki kimyasal gübre ve pestisit kalıntılarının yarattığı toksik kirliliği ve yüksek alkaliteyi giderirler. Zamanla toprağı sağlıklı, güçlü ve mikroorganizma faaliyetleri için uygun bir ortam haline getirirler. 

Sosyal Medya