Kükürt Nedir?

Kükürt tüm bitki proteinlerinin ve bazı bitki hormonlarının hayati bir parçasıdır . Yeterli kükürt olmadan bitkiler azot ve diğer besin maddelerini tam potansiyellerine ulaşmak için verimli bir şekilde kullanamazlar. Kükürt normal ve sağlıklı büyüme için bitkilerin ihtiyaç duyduğu üç ikincil besinden biridir. Toprak pH’ı bitki besin elementlerinin ayrışma olayları ile serbest hale geçmesine, çözünürlüklerine ve iyon tutucular tarafından tutularak depolanmasını etkiler. Bitki besin elementlerinin yarayışlı lığı doğrudan doğruya toprak pH’ına bağlıdır. Toprak pH’ına bakarak toprakta noksanlığı olası olan besin maddelerinin neler olabileceğini tahmin etmek mümkündür.

Sosyal Medya