Organik Gübre Nedir?

Organik gübreler, toprağın su ve besin tutma kapasitesini arttıran ve bitki tarafından enerji kaynağı olan karbon bileşikli gübrelerdir. Topraktaki mikrobiyal faaliyetleri düzenler ve faydalı bakterileri arttırır. Toprağın pH'sını düzenler ve kimyevi gübrelerden kaynaklı bozulmaları önler. Organik besinler bitki ile özdeş formda olduğundan alınımı kolaydır. Bitkiye daha az enerji harcatarak daha çok besin almasını sağlar. Toprak florasında organik madde zenginliği elementlerin bitkiye taşınmasını kolaylaştırır.

Sosyal Medya